flag gb

  • Global Footprint

Ledningsutveckling

Både ledare och medarbetare är bärare av värdegrund och kultur. När vår tillvaro känns meningsfull, begriplig och hanterbar så genererar vi oftast ett bättre resultat samtidigt som medarbetarna mår bättre. Hur skapar man då en mer hållbar organisation?

Utgångspunkten i ett sådant arbete är spelregler, värdegrund och kommunikation. När vi tillsammans nyfiket kan utforska oss själva och andra för att skapa större förståelse för hur vi människor fungerar så lägger vi basen för att skapa en gemensam plattform att utgå ifrån. Om vi sedan också väljer att se andra människor som intressanta individer som vi kan lära oss något av så brukar det generera väldigt positiva spiraler och uppmuntra samverkan i en organisation. Vi hjälper er gärna att facilitera processer för hållbar utveckling.

  • Jag har mött 100-tals chefer, föreläsare och konsulter i mitt yrkesliv. Yvonne Rosmark är en av de få som gjort ett så stort intryck på mig. Hon har berört mig både känslomässigt och till förnuftet. Det hon förmedlar handlar om ett gott liv och ledarskap. Yvonne är både underhållande, inspirerande och klok. Hon framhåller att synliggöra individen i företagets organisation. Jag rekommenderar därför alla att ta hjälp av Yvonne för att förverkliga sina visioner.
    Per Oddman, Skribent Affärsstaden

  • Som småföretagare tar den dagliga driften oftast allt fokus. Mina inspirerande samtal med Yvonne har hjälpt mig att ”lyfta blicken” och jobba med bolagets visioner och strategier mycket mer konkret i verksamheten.
    Karin Jakobsson, Vegangodis

  • Yvonne har varit ett väldigt viktigt stöd för mig i min resa mot mina drömmar och mål. Genom våra samtal, där hon varit genuint lyhörd och närvarande, har jag kunnat prioritera rätt uppgifter och fokusera på det som leder mig vad jag vill åstadkomma. Jag vill starkt rekommendera Yvonne som coach.
    Sam Issa, Tailormate

Global Footprint AB
Hamngatan 6A, lgh 1402
582 26 LINKÖPING

Yvonne Rosmark
070-376 02 44
yvonne.rosmark@globalfootprint.se

På gång? Följ oss på Facebook
Följ mig på Facebook