flag gb

  • Global Footprint

Executive coaching

Som coach hjälper jag dig att stanna upp och reflektera för att hitta svaren inom dig så att du hittar din egen inre drivkraft.

Coaching handlar i grunden om ett sätt att bemöta och kommunicera med människor som gör att man bygger en förtroendefull relation med syfte att klienten ska kunna uppnå det som är viktigt för honom/henne. Som coach ställer jag öppna frågor och lyssnar aktivt med syfte att bygga upp självtilliten, medvetenheten och det egna ansvaret hos klienten. Tyngdpunkten ligger på det positiva – att locka fram viljan och lusten till att själv hitta lösningarna inom sig vilket främjar en hållbar utveckling.

Jag är ICF (International Coach Federation) diplomerad coach och följer de etiska riktlinjer som ICF har ställt upp.

Mentorskap

Som mentor agerar jag bollplank/rådgivare och hjälper dig att stanna upp och reflektera för att hitta din väg framåt.

Mentorskap handlar om att dela med sig av båda sina egna erfarenheter och sitt nätverk. Men även här ställer jag gärna öppna frågor för att få klienten att reflektera över utmaningen denna står inför, för forskning visar att när vi hittar svaren själva så får vi ett större ansvarstagande att agera.

Mentorskap bygger på att man skapar en förtroendefull relation med syfte att klienten ska kunna uppnå det som är viktigt för honom/henne.

 

  • Jag har mött 100-tals chefer, föreläsare och konsulter i mitt yrkesliv. Yvonne Rosmark är en av de få som gjort ett så stort intryck på mig. Hon har berört mig både känslomässigt och till förnuftet. Det hon förmedlar handlar om ett gott liv och ledarskap. Yvonne är både underhållande, inspirerande och klok. Hon framhåller att synliggöra individen i företagets organisation. Jag rekommenderar därför alla att ta hjälp av Yvonne för att förverkliga sina visioner.
    Per Oddman, Skribent Affärsstaden

  • Som småföretagare tar den dagliga driften oftast allt fokus. Mina inspirerande samtal med Yvonne har hjälpt mig att ”lyfta blicken” och jobba med bolagets visioner och strategier mycket mer konkret i verksamheten.
    Karin Jakobsson, Vegangodis

  • Yvonne har varit ett väldigt viktigt stöd för mig i min resa mot mina drömmar och mål. Genom våra samtal, där hon varit genuint lyhörd och närvarande, har jag kunnat prioritera rätt uppgifter och fokusera på det som leder mig vad jag vill åstadkomma. Jag vill starkt rekommendera Yvonne som coach.
    Sam Issa, Tailormate

Global Footprint AB
Hamngatan 6A, lgh 1402
582 26 LINKÖPING

Yvonne Rosmark
070-376 02 44
yvonne.rosmark@globalfootprint.se

På gång? Följ oss på Facebook
Följ mig på Facebook