flag gb

 • Global Footprint

Vad är utgångspunkten i vårt arbete?

tre ringarna

Hållbarhetsvärderingar

Global Footprint utgår i sitt arbete från hållbarhetsringarna och tänker på dom som kommunicerande kärl. Kortsiktigt kan vi uppnå ett gott resultat genom att öka trycket på ett område, men för att uppnå långsiktigt resultat krävs ett hållbart tänk och en balans mellan de tre ringarna.


kasamKänsla av sammanhang

Vi utgår från KASAM d.v.s Aaron Antonovskys filosofi Känsla av sammanhang. När tillvaron upplevs meningsfull, begriplig och hanterbar så presterar människor bättre och mår  dessutom bättre varvid vi får hållbarare organisationer.


Pedagogik

För att väcka intresse och involvera individen i lärprocessen utgår vi från upplevelsebaserad och gestaltande pedagogik. Och vi använder gärna utomhuspedagogik som inslag i vår verksamhet. Till detta kopplar vi den senaste forskningen kring hur vår hjärna fungerar (neurovetenskap) för att helt enkelt underlätta för deltagare med lite olika lärstilar att ta till sig innehållet. Genom reflektion får vi bestående kopplingar för att minnas det vi har lärt oss.


Globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

 • Att avskaffa extrem fattigdom.
 • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
 • Att främja fred och rättvisa.
 • Att lösa klimatkrisen.

Du som företagare bidrar säkert redan i dag till någon eller några av dessa mål utan att du kanske reflekterar så mycket över det. Vi kan hjälpa dig att koppla mer av din verksamhet till dessa mål för att tydligare se hur du och din verksamhet kan bidra till en mer hållbar värld. För vad kan vara mer uppmuntrande än att få känna att vara med och verkligen bidra till en bättre värld? Många bäcker små, blir till en stor å.

Vill du veta hur just du och ditt företag kan bidra? Hör av er till oss!

Globala målen till podden på hemsidan högre

 • Jag har mött 100-tals chefer, föreläsare och konsulter i mitt yrkesliv. Yvonne Rosmark är en av de få som gjort ett så stort intryck på mig. Hon har berört mig både känslomässigt och till förnuftet. Det hon förmedlar handlar om ett gott liv och ledarskap. Yvonne är både underhållande, inspirerande och klok. Hon framhåller att synliggöra individen i företagets organisation. Jag rekommenderar därför alla att ta hjälp av Yvonne för att förverkliga sina visioner.
  Per Oddman, Skribent Affärsstaden

 • Som småföretagare tar den dagliga driften oftast allt fokus. Mina inspirerande samtal med Yvonne har hjälpt mig att ”lyfta blicken” och jobba med bolagets visioner och strategier mycket mer konkret i verksamheten.
  Karin Jakobsson, Vegangodis

 • Yvonne har varit ett väldigt viktigt stöd för mig i min resa mot mina drömmar och mål. Genom våra samtal, där hon varit genuint lyhörd och närvarande, har jag kunnat prioritera rätt uppgifter och fokusera på det som leder mig vad jag vill åstadkomma. Jag vill starkt rekommendera Yvonne som coach.
  Sam Issa, Tailormate

Global Footprint AB
Hamngatan 6A, lgh 1402
582 26 LINKÖPING

Yvonne Rosmark
070-376 02 44
yvonne.rosmark@globalfootprint.se

På gång? Följ oss på Facebook
Följ mig på Facebook